Β Λυκείου

Παρακάτω υπάρχουν σε ppt οι παρουσιάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Ύλη μαθήματος 2018-2019
Από τον συνάδελφο
Άλκη Γεωργόπουλο το προγραμματιστικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε.
Άκρως βασικές έννοιες
Ενότητα 2.1
Ενότητα 2.2
Ενότητα 2.5 - 2.6
Ενότητα 2.7

Μερικά σύντομα, απλά παραδείγματα Σχετικά με τη δομή ακολουθίας
Εδώ Προτεινόμενες ασκήσεις Δομής Ακολουθίας.
Σχετικές είναι οι ασκήσεις 20,21,22 σελίδα 51,52
και η ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 21-1-2019
email: roning812@gmail.com